Hebben freelancers een zakelijke verzekering nodig?

Een freelancer worden geeft u meer flexibiliteit, maar brengt ook risico’s met zich mee. Leer hoe u uw bedrijf kunt beschermen met een aansprakelijkheidsverzekering en andere belangrijke polissen. Steeds meer mensen verlaten de bedrijfswereld en wagen de sprong naar het freelancen.  Veel mensen voelen zich aangetrokken tot freelancen vanwege de vrijheid die het biedt. Als freelancer kun je immers je eigen werktijden bepalen en met wie je wilt werken. Daar staat tegenover dat u als freelancer uw eigen bedrijf runt – en net als bij elk ander bedrijf brengt dat risico’s met zich mee.

Of je nu al een freelancer bent of overweegt om de bedrijfswereld te verlaten, de juiste aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen je helpen beschermen. Dit is wat u moet weten.

Waarom heb ik een freelance verzekering nodig?

Als u activa heeft die beschermd moeten worden, heeft u al alle redenen om een freelance verzekering af te sluiten. Denk aan de volgende scenario’s:

Als een brand of natuurramp uw bedrijfspand verwoest, hoe snel kunt u dan weer opkrabbelen? Bedenk dat als u vanuit een kantoor aan huis werkt, uw huisverzekering waarschijnlijk niet al uw bedrijfseigendommen en -activiteiten zal dekken.
Als u een fout maakt, kan een klant beweren dat uw diensten hem financiële schade hebben berokkend. Kunt u zich een dure rechtszaak veroorloven?
Als de mogelijkheid van een rechtszaak u niet overtuigt om een freelance verzekering af te sluiten, denk dan na over hoe u wilt dat uw klanten uw bedrijf zien. Potentiële klanten geven de voorkeur aan freelancers met een aannemersverzekering omdat het vaak een handelsmerk is van professionaliteit, financiële verantwoordelijkheid, en betrouwbaarheid.

Of uw werkgebied nu webdesign, software-ontwikkeling of consultancy is, u zult te maken krijgen met aansprakelijkheden die gerelateerd zijn aan uw werk, waaronder diefstal van gegevens, inbreuken op de beveiliging, en schending van het auteursrecht. En omdat de mensen die u inhuren uw klanten zijn, zal hun verzekering u waarschijnlijk niet dekken. Veel contracten met klanten vereisen zelfs dat je een eigen verzekering hebt voordat je aan de slag kunt.

Bovendien hebben sommige klanten een verzekering die hen verplicht om alleen te werken met freelancers die verzekerd zijn. Voordat een klant een contract tekent, kunnen ze vragen om een certificaat van aansprakelijkheidsverzekering als bewijs dat je een verzekeringspolis hebt gekocht. Het niet hebben van de juiste dekking of onvoldoende dekking kan je uit de race houden voor een concurrerende opdracht of opdracht. Het hebben van de juiste bedrijfsverzekering, aan de andere kant, onderscheidt je van andere freelancers. Het zorgt ervoor dat u professioneler overkomt, wat kan leiden tot meer zakelijke kansen.

Wat voor soort freelance bedrijfsverzekering heb ik nodig?

Het vinden van de juiste verzekering voor uw vakgebied kan helpen uw bedrijf te beschermen. Bijvoorbeeld, als u een webdesigner bent, kan een cyberaansprakelijkheidsverzekering u helpen beschermen tegen kosten in verband met gegevensdiefstal en -verlies, evenals beveiliging en privacy inbreuken. Als u een software-ontwikkelaar bent, kan een verzekering voor technologische fouten en nalatigheden helpen bij het dekken van claims van nalatigheid in uw professionele werk. (Zie de gids over freelance bedrijfsverzekeringen van Insureon voor meer informatie).

Verschillende soorten verzekeringen zijn relevant, ongeacht het type freelance werk dat u doet. Als freelancer moet u overwegen de volgende verzekeringen aan te schaffen:

Algemene aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering treedt in werking wanneer iemand een schadevergoeding eist voor lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door uw werk. Een algemene aansprakelijkheidsverzekering kan ook claims van laster, smaad of schending van het auteursrecht dekken.

Verzekering voor onroerend goed. Als u commercieel onroerend goed of dure apparatuur bezit, is een opstalverzekering een waardevolle investering. De verzekering betaalt de kosten van reparatie of vervanging van activa die door bepaalde gebeurtenissen, zoals brand of diefstal, zijn beschadigd.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Deze polis dekt juridische kosten wanneer een klant beweert dat uw nalatigheid financiële verliezen heeft veroorzaakt.

Commerciële autoverzekering. Veel freelancers moeten een voertuig gebruiken om van en naar klanten en vergaderingen te komen. Als u uw voertuig voor zakelijke doeleinden gebruikt, moet u zich ervan bewust zijn dat uw persoonlijke autoverzekering ongevallen kan uitsluiten die gebeuren tijdens zakenreizen. Een bedrijfsautoverzekering kan dat gat opvullen.

Deze polissen vertegenwoordigen de meest fundamentele dekkingsopties voor onafhankelijke bedrijven. In feite, kleine bedrijfseigenaren kopen algemene aansprakelijkheid en eigendomsverzekering zo vaak dat bedrijven bundelen ze samen in een beleid voor bedrijfseigenaren.

RIZI verzekering

Wat zijn de Riziv  sociale voordelen?  Als geconventioneerde arts, kinesitherapeut, tandarts, apotheker, logopedist of zelfstandig thuisverpleegkundige krijgt u jaarlijks een bedrag van het RIZIV als tegenprestatie voor de tarieven waaraan u zich als geconventioneerde moet houden.

U kan wel zelf nog een eigen vrij aanvullend pensioen afsluiten (gewoon of sociaal) en inbrengen in uw belastingen.

Als starter hebt u al recht op de sociale voordelen RIZIV in het jaar dat u afstudeert en tijdens uw stage.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *