Er zijn verschillende soorten verzekeringen.  Een aantal verzekeringen is verplicht en een aantal kun je vrijwillig afsluiten. 

Bepaalde verzekeringen zijn verplichte verzekeringen. Dit houdt in dat ofwel iedereen verplicht is deze verzekering af te sluiten om een bepaalde activiteit te kunnen uitoefenen.

 • Bijvoorbeeld de BA autoverzekering is een verplichte verzekering. Indien een auto niet verzekerd is, kan deze niet in het verkeer worden gebracht. Daarentegen is de bestuurdersverzekering geen verplichte verzekering;
 • Voor het uitoefenen van verscheidene beroepsactiviteiten is het eveneens vereist dat een verzekering betreffende beroepsaansprakelijkheid wordt afgesloten (vb. architecten, boekhouders en belastingconsulenten, gezondheidszorgberoepen,…).

Andere verzekeringen zijn daarentegen niet verplicht bij wet.

 • Sommige van deze verzekeringen kunnen wel contractueel verplicht worden (vb. In een huurovereenkomst wordt de huurder verplicht een brandverzekering af te sluiten).
 • Andere van deze niet- verplichte verzekeringen zijn ondanks het feit dat ze evenmin contractueel verplicht worden, toch zeer nuttig, en kunnen u voor veel onheil behoeden. Bijvoorbeeld de verzekering BA privéleven beschermt u tegen elke schade waarvoor u in uw privéleven burgerlijk aansprakelijk bent. Denk eraan dat een ongelukje snel kan gebeurd zijn.

Indicatieve lijst van de bij wet verplichte verzekeringen

Drie soorten verzekeringen

In het algemeen zijn er drie soorten verzekeringen te onderscheiden, namelijk:

 • Schadeverzekeringen
 • Zorgverzekeringen
 • Levensverzekeringen
Voorbeelden van schadeverzekeringen:
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Autoverzekering
 • Bestelautoverzekering
 • Inboedelverzekering
 • Opstalverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Reisverzekering

Voorbeelden van levensverzekeringen:

 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Uitvaartverzekering
Copyright © 2023 Verzekeringen Vlaanderen — Activation WordPress thema door GoDaddy